Orar si arhiva lectii

Deschidere 03 Dec 16:00 - 18:00

Mulțimi. Intervale. Modulul unui număr real. 05 Dec 10:00 - 12:00

Puncte, drepte, plane și pozițiile relative ale acestora în spațiu 10 Dec 16:00 - 18:00

Partea întreaga și partea fracționara a unui număr real. Fracții. 13 Dec 10:00 - 12:00

Teoreme de paralelism în spațiu. Pozițiile relative ale planelor 17 Dec 16:00 - 18:00

Divizibilitate. Ecuații cu numere întregi 19 Dec 10:00 - 12:00

Unghiul format de două drepte în spațiu. Drepte perpendiculare. Proiecții pe plan. Unghiul dintre un plan si o dreapta. 07 Jan 16:00 - 18:00

Amplificarea și raționalizarea fracțiilor. Puteri. Diverse sume 09 Jan 10:00 - 12:00

Corpuri geometrice distanțe și secțiuni 1: cub, prismă și piramida 14 Jan 16:00 - 18:00

Reguli de calcul prescurtat. Ecuații 1 16 Jan 10:00 - 12:00

Teorema celor trei perpendiculare 21 Jan 16:00 - 18:00

Trigonometrie 23 Jan 10:00 - 12:00

Unghiul diedru 28 Jan 16:00 - 18:00

Inegalitați. Ecuații 2 30 Jan 10:00 - 12:00

Corpuri geometrice distanțe și secțiuni 2: cilindru, con, sferă 04 Feb 16:00 - 18:00

Ecuația de grad 2 și sisteme de ecuații 06 Feb 10:00 - 12:00

Desfășurările corpurilor geometrice. Probleme de maxim și minim 11 Feb 16:00 - 18:00

Funcții. Funcții de gradul 1 13 Feb 10:00 - 12:00

Mastersclass 19 Feb 18:00 - 20:00

Simulare 20 Feb 10:00 - 12:00

Recapitulare 25 Feb 16:00 - 18:00

Rezolvari simulare; festivitatea de premiere 27 Feb 10:00 - 12:00